+48 (22) 299 74 46

kontakt@jm-tronik.eu

7:00 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Najczęstsze problemy i błędy popełniane podczas spawania laserowego oraz jak ich unikać

Spawanie laserowe to innowacyjna metoda łączenia materiałów, która dzięki wysokiej wydajności, precyzji, trwałości, automatycznej integracji i wszechstronnych korzyści dla środowiska ma szerokie zastosowanie w różnych branżach produkcyjnych. Jednak, jak w przypadku każdej technologii, mogą wystąpić pewne problemy, które utrudnią pracę – nawet najmniejszy błąd może sprawić, że cały proces spawania okaże się nieefektywny. Sprawdź, jakich błędów spawalniczych unikać!

Podstawowe zasady procesu spawania laserowego

W trakcie procesu spawania energia promieniowania laserowego powoduje nagrzewanie się powierzchni materiału, a ciepło przenika do jego wnętrza dzięki przewodnictwu cieplnemu. Stosowanie i kontrolowanie parametrów takich jak szerokość wiązki, prekość, moc oraz częstotliwość sprawia, że metal topi się i zmienia się w charakterystyczne jeziorko stopionego materiału, który zastyga, tworząc spoinę między dwoma powierzchniami i tym samym zamyka proces spawania. Spawanie laserowe charakteryzuje się niezwykle wysoką precyzją oraz jakością powstałych połączeń.

Ze względu na niewielką ilość wytworzonego ciepła przez sam laser powstała spoina spawalnicza jest stosunkowo mała, co czyni tę metodę szczególnie użyteczną w przypadku obróbki cienkich materiałów, takich jak elektronika. Z kolei przy spawaniu grubszych materiałów tworzą się wąskie i głębokie spoiny między częściami o kanciastych krawędziach. Laser jest w stanie osiągnąć niezwykle wysokie temperatury, dlatego może wytwarzać również ekstremalnie trwałe i mocne spoiny.

Najczęstsze problemy i błędy podczas spawania laserowego

Oprócz licznych zalet procesu spawania laserowego i jego korzyści dla środowiska warto mieć świadomość możliwych i często popełnianych błędów oraz pojawiających się problemów, które mogą prowadzić do poważnych wad w jakości produktów.

Niewłaściwe przygotowanie materiału spawalniczego

Jako jeden z najczęściej popełnianych błędów przez spawaczy wymienia się brak przygotowania przed rozpoczęciem procesu spawania lub niewłaściwe przygotowanie. Dotyczy to przede wszystkim nieoczyszczonej powierzchni, która ma zostać poddana obróbce cieplnej. To z kolei może skutkować słabą jakością spoin i nietrwałym połączeniem metalu. Materiał musi być dokładnie wyczyszczony, pozbawiony rdzy, farby, brudu, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń. Przed przystąpieniem do spawania należy również upewnić się, że powierzchnie są wyrównane i precyzyjnie dopasowane. W przeciwnym wypadku może dojść do powstania defektów spawu, odprysków czy niewystarczającej penetracji materiału. Kątowniki spawalnicze mogą okazać się niezwykle przydatnym narzędziem, zapewniającym właściwe ułożenie i stabilność elementów.

Złe ustawienia spawarki i nieodpowiednio dobrane parametry

Kolejnym, równie często popełnianym błędem, są nieodpowiednio dobrane ustawienia urządzenia spawalniczego. Zbyt wysokie natężenie prądu oraz za duża prędkość podawania drutu może skutkować przepalaniem materiału. Z kolei zbyt niskie natężenie nie zapewni oczekiwanego przetopu. Jeśli drut będzie podawany za szybko, będzie się gromadził i kumulował, a nie topił; a jeśli za wolno, może zabraknąć materiału do stworzenia solidnej spoiny. Może to spowodować powstawanie słabych spoin, odkształcenia materiałów, odprysków czy uszkodzenia elementów spawanych. Warto więc zapoznać się ze szczegółową instrukcją obsługi spawarki oraz wykonać testy przed rozpoczęciem właściwej pracy.

Brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności

Bardzo często zdarza się, że do spawania przystępują amatorzy lub osoby początkujące – jednak aby prawidłowo przeprowadzić zabieg, zaczynając od dobrego przygotowania urządzenia i materiału, a kończąc na właściwym wykonaniu spoiny, potrzebne jest doświadczenie i cierpliwość. Zdarza się, że początkujący spawacze używają niewłaściwych technik oraz złych ustawień urządzenia. Kluczem do sukcesu są opanowanie, pewność i poprawne prowadzenie łuku spawalniczego. Równie często popełnianym błędem jest niezachowanie środków bezpieczeństwa. Konieczne jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej, takich jak ochronniki słuchu, trudnopalne ubranie, odpowiednie buty oraz przyłbica spawalnicza, która ochroni twarz i oczy.

Jak zapobiegać błędom spawalniczym?

Profesjonalne spawanie wymaga doświadczenia, wprawy i wiedzy zarówno na temat urządzeń, jak i materiałów, z którymi się pracuje. Błędy mogą przytrafić się każdemu – nie tylko początkującemu, lecz także doświadczonemu spawaczowi. Zwłaszcza na początku przygody ze spawaniem warto pamiętać o podstawowych zasadach. Przede wszystkim dostosuj moc lasera do materiału i urządzenia, a przed przystąpieniem do pracy obowiązkowo zadbaj o własne bezpieczeństwo. Starannie przygotuj materiały i rozważnie stosuj preparat antyodpryskowy. Tylko poprzez dokładnie zrozumienie problemów możliwe jest wytwarzanie produktów o estetycznym wyglądzie i dobrej jakości.

Czeste błedy początkujących spawaczy laserowych

Odpryski generowane podczas spawania laserowego poważnie wpływają na jakość powierzchni spoiny, co może również zanieczyszczać i uszkadzać soczewkę.

Zazwyczaj po zakończeniu spawania laserowego na powierzchni materiału lub elementu pojawia się wiele metalowych cząstek.

Przyczyny odprysków:

 • Powierzchnia obrabianego materiału lub elementu nie została dokładnie oczyszczona, pozostają oleje lub zanieczyszczenia, co może być również spowodowane odparowaniem warstwy ocynku.

Rozwiązanie:

 • Przed spawaniem laserowym należy zwrócić uwagę na czyszczenie materiałów lub elementów.

 • Rozpryski są bezpośrednio związane z gęstością mocy. Zmniejszenie energii spawania może ograniczyć rozpryski.

Pęknięcia generowane podczas ciągłego spawania laserowego to głównie pęknięcia termiczne, spowodowane często dużą prędkością procesu.

Przyczyny:

 • Duża prędkość 
 • Głównie związane z nadmiernymi siłami skurczu przed pełnym zestalenia się spoiny.

Rozwiązanie:

 • Stosowanie takich środków jak dodatek drutu i podgrzewanie wstępne może zmniejszyć lub wyeliminować pęknięcia.

Porowatość na powierzchni spoiny jest częstym defektem w spawaniu laserowym.

Przyczyny powstawania porów:

 • Spawanie laserowe powoduje głębokie i wąskie jeziorko stopionego metalu. Szybkie chłodzenie powoduje, że gazy generowane w jeziorku nie mogą wydostać się na czas, co łatwo prowadzi do powstawania porów.

 • Powierzchnia spoiny nie została dokładnie oczyszczona lub odparowuje cynk z ocynkowanej blachy.

Rozwiązanie:

 • Oczyścić powierzchnię elementu i spoiny przed spawaniem, aby poprawić odparowanie ocynku podczas nagrzewania. Ponadto osłona gazowa i rodzaj gazu może również wpływać na powstawanie porów.

Podcięcia to rowki powstałe na skutek słabego połączenia między spoiną a materiałem bazowym. Głębokość większa niż 0,5 mm. Całkowita długość przekracza 10% długości spoiny lub długość wymagana przez normy akceptacji.

Przyczyny podcięć:

 • Zbyt szybka prędkość spawania. Płynny metal w spoinie nie rozkłada się równomiernie na tylnej stronie małych otworów, tworząc podcięcia po obu stronach spoiny.

 • Nadmierny luz podczas montażu złącza. Ilość stopionego metalu w wypełnieniu złącza jest zmniejszona, co również sprzyja powstawaniu podcięć.

 • Pod koniec spawania laserowego, jeśli energia spada zbyt szybko, mały otwór jest skłonny do zapadnięcia się, co może również powodować lokalne podcięcia.

Rozwiązanie:

 • Kontrolowanie mocy obróbki i dopasowania prędkości spawarki laserowej, aby uniknąć podcięć.

 • Podcięcia wykryte podczas kontroli mogą zostać wypełnione, oczyszczone i naprawione, aby spełniały wymagania.

Spoiny są wyraźnie nadmiernie wypełnione, a materiał niewystarczająco przetopiony podczas spawania.

Przyczyny nadmiaru materiału spoiny:

 • Zbyt szybkie podawanie drutu.

 • Zbyt szybka prędkość spawania.

Rozwiązanie:

 • Zmniejszenie prędkości spawania.

 • Zmniejszenie prędkości podawania drutu.

 • Zwiekszene mocy lasera.

POPRZEDNI KROK

Blog

NASTĘPNY KROK

Najlepsza spawarka laserowa

Product Enquiry